Dự tính chi phí

Giá đàm phán:
Phí trước bạ (12%) :
Phí sử dụng đường bộ (01 năm):
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm):
Lệ phí đăng ký:
Phí đăng kiểm:
Tổng cộng:
Chat hỗ trợ
Chat ngay